kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

18.10.2019

968

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie.

Tvorili kedysi okres Senica a momentálne sú MAS Podhoran a KR – MAS lídrami rozvoja vidieka v týchto regiónoch. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Do tejto spolupráce bolo zaangažované aj verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre  Horné Záhorie. Hoci ide o susedné regióny, geograficky, etnograficky i geomorfologicky sú vcelku rozdielne. Preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Našim projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt. Tá je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie či iné služby v tradičných objektoch.

V rámci projektu bude vyrobených množstvo propagačných materiálov propagujúcich držiteľov značky Kopanice – regionálny produkt, resp. konkrétne produkty. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú rôzne informácie ohľadne fungovania značky, o možnosti získať certifikát. K  dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitý priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.

Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Miestnosť sa nachádza pri hlavnej autobusovej stanici v Myjave, v susedstve Turistickej informačnej kancelárie v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Galéria