kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

214

Projekt „Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko“

Projekt bol predložený v januári 2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 na Fond mikroprojektov, ktorý spravuje Trenčiansky samosprávny kraj. V apríli  nám prišlo vyrozumenie o schválení projektu, takže v súčasnosti sa začína s jeho realizáciu a čaká sa už len na podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok (skrátene NFP). Ten pozostáva so zdrojov z ERDF vo výške 10 000,00 EUR a štátneho rozpočtu v sume 1764,70 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 12 565,00 EUR. Partnerom projektu je Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko.

Hlavným výstupom predkladaného projektu bude skladacia cezhraničná turistická Maľovaná mapa regiónov Kopaníc, Horňácka a Ostrožska. Ide o ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom, kvôli čomu je jej výroba veľmi nákladná záležitosť. Na zadnej strane mapy budú popisy jednotlivých turistických zaujímavostí všetkých mikroregiónov, ktoré budú na mape zobrazené vo forme kreslených piktogramov pripomínajúcich ich skutočný tvar a výzor. Projekt bude ukončený v októbri tohto roku.

Galéria