kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Modernizácia technológií na spracovanie ovocia.