kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Vás pozýva na ukončenie kurzu koordinátorov,

ktorý sa koná v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“

(kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020)

Veľa ľudí ma záujem o obec. Len ich treba nájsť a prepojiť. Niektorí vedia vyšívať, modelovať, variť, cvičiť, spievať, hovoriť cudzím jazykom, či pracujú s PC a možno budú radi tieto znalosti zdieľať s ďalšími ľuďmi z blízkeho okolia…..

Termín konania: 23. 6. 2020 o 9:00 hod. (utorok)

Miesto konania:  Hotel Lipa, Stará Turá (http://www.hotellipa.eu/)

PROGRAM:

09:00 – 09:15   Príchod a registrácia jednotlivých účastníkov

09:15 – 09:30   Prezentácia ďalších nasledujúcich aktivít projektu (Mgr. Peter Nemček)

09:30 – 09:45   Vyhodnotenie testov (p. Fiala)

09:45 – 13:15   Obhajoby/prezentácie pripravených projektov jednotlivými absolventmi školenia – cca 15 minút každá

13:15 – 13:30   Vyhodnotenie, odovzdanie certifikátov   

13:30 – 14:00   Obed

Coffee break bude zabezpečený v priebehu podujatia v školiacej miestnosti

S pozdravom

Mgr. Peter Nemček

Manažér projektu

Galéria