kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-003).

Cieľom projektu je rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. prostredníctvom zakúpenia nového technického vybavenia určeného na zemné práce a dodávku spodnej stavby. Ide o zakúpenie šmykom riadeného kolesového nakladača s príslušenstvom – búracím kladivom, nákladného vozidla – trojstranného vyklápača a ďalšieho súboru strojov, ktoré tvorí vonkajší rotačný laser, vibračné dusadlo, píla na zámkovú dlažbu. Zakúpenie týchto strojov a prístrojov umožní presnú, rýchlu a ekonomickú realizáciu zemných prác, rozprestierania štrkových podsypov a betonáže dosky. Spoločnosť tak vytvorila novú komplexnú službu poskytovanú obyvateľom kopaničiarskeho regiónu. Táto nová komplexná služba s inovatívnymi technologickými postupmi zabezpečí presnú, rýchlu a ekonomickú realizáciu zemných prác, rozprestierania štrkových podsypov a betonáže dosky a bude veľkým prínosom nielen pre samotnú spoločnosť Ventana, s.r.o., ale bude poskytovaná aj ako služba pre ďalšie podnikateľské subjekty v regióne. Okrem toho bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu – obyvatelia Kopaničiarskeho regiónu, ktorí získajú novú komplexnú službu, čím sa zlepší kvalita ich života v regióne.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo naplnenie cieľov Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 2015 – 2022.

Realizácia projektu prebehla od 21.03.2022 do 20.09.2022.

Kód a názov aktivity: A1 Podpora podnikania a inovácií

Celkové výdavky projektu:  97 290,00 € (bez DPH)
Celkové oprávnené výdavky:  97 290,00 €
Výška príspevku: 48 645,00 €

Galéria