kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu „IROP-CLLD-P785-511-002-004 Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 45 494,99 EUR, čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov (90 989,98 EUR) na realizáciu aktivít projektu.

Cieľom projektu je rozšírenie poskytovaných služieb v kopaničiarskom regióne o mobilnú požičovňu šiestich e-bicyklov v nadštandardnej kvalite. Projektom budú zavedené inovatívne technológie v podobe celoodpružených e-bicyklov, ktoré sú na trhu unikátne svojou konštrukciou a pohonom. V rámci projektu bude tiež zakúpené sedemmiestne úžitkové vozidlo. Cieľom spoločnosti JMJ Partners s.r.o. je zároveň zvýšenie kvality poskytovaných služieb návštevníkom, zvýšenie kvality života obyvateľov a vytvorenie nových pracovných miest.

Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

– A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové -2
– A102  Počet produktov, ktoré sú pre trh nové – 1
– A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1
– A104 Počet vytvorených pracovných miest – 2

Dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov
Začiatok realizácie: 6.4.2022
Ukončenie realizácie: 5.10.2022