kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ukončilo projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a MAS Vršatec v období august 2017 – október 2018.

Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ – 62 474,28 €, zo ŠR SR- 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov – 5 508,24 €.

Cieľom projektu bolo zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt riešil problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami boli 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia, z ktorých každá sa konala v jednom z území partnerov. V rámci projektu vznikli 4 spoločné publikácie.

Viac o programe Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020:   http://www.sk-cz.eu/

Galéria