kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Dňa 8.11. zavítal na Myjavu prezident SR p. Andrej Kiska. Za jedným stolom sa s ním v radnej zasadačke na MsÚ Myjava stretol aj manažér MAS Kopaničiarsky región Mgr. Peter Nemček.

Pán prezident sa totiž už pred samotným stretnutím prostredníctvom svojej kancelárie zaujímal o zložitú situáciu okolo miestnych akčných skupín na Slovensku. Práve náš manažér ako podpredseda Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín vniesol jeho odborným pracovníkom pre regionálnu politiku do tejto problematiky viac svetla. Výsledkom by malo byť stretnutie s p. ministerkou Gabrielou Matečnou, na ktorom sa bude snažiť p. prezident obhájiť záujmy MAS a podporiť širšie využitie metódy LAEDER a komunitne vedeného miestneho rozvoja v regiónoch Slovenska.

Foto: Róbert Fritz

Reportáž z návštevy prezidenta nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=JqVU_EN4OjA

Galéria