kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Dňa 19.12.2014 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom slávnostne otvorili Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom. Miestnosť sme zrekonštruovali, vybavili potrebným zariadením a technikou z prostriedkov v rámci projektu „Osobnosti našej histórie“ z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Partnerom projektu je Miestna akčná skupina Vršatec.  D. S. Jurkovič bol najväčším slovenským architektom prvej polovice 20. storočia a zakladateľom modernej slovenskej architektúry. Narodil sa v Turej Lúke pri Myjave, dlhé roky žil a pôsobil v Brezovej pod Bradlom, kde je aj pochovaný. Uctiť si jeho pamiatku otvorením pamätnej izby, ktorá je prvou stálou expozíciou na Slovensku prišlo aj niekoľko významných ľudí, ktorí sa zaujímajú o jeho život a tvorbu. Ide najmä o vnučku D. S. Jurkoviča Katarínu Salayovú-Jurkovičovú, prezidenta Spolku architektov Slovenska Jána M. Bahnu, predstaviteľov samospráv a iných.

Slávnostné otvorenie sa začalo o 11:00 hod. privítaním všetkých účastníkov a príhovorom primátorky Mesta Brezová pod Bradlom – Evy Ušiakovej a manažérky projektu Tatiany Lazarovej. Program spestrilo vystúpenie Myjavských heligonkárov a  spev s hudobným sprievodom učiteliek zo Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom. Program ukončila prehliadka expozície s odborným výkladom v podaní Matúša Valihoru. Na záver bolo pripravené občerstvenie pre všetkých účastníkov podujatia.  Ocenenie a poďakovanie v podobe Brezovského perka, cenným prvkom ľudovej kultúry, bolo udelené za pomoc pri zriaďovaní pamätnej izby  a za darovanie osobných predmetov D. S. Jurkoviča do expozície. Udelené bolo: Hane Valihorovej, Matúšovi Valihorovi, Kataríne Salayovej-Jurkovičovej, Evanjelickej cirkvi v Brezovej pod Bradlom, Spolku architektov Slovenska, Eve Papánkovej.

Vzácnymi exponátmi pamätnej izby sú osobné predmety D. S. Jurkoviča, originál travertínovej platne z tumby Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a reprodukcia Jurkovičových  plánov a náčrtov. Okrem toho je tu vystavený otvárajúci sa model Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, uprostred ktorého návštevníci môžu vidieť vnútro mohyly s hrobkou. Izba je doplnená aj modernou technikou – veľkoplošnou obrazovkou s virtuálnou prehliadkou Jurkovičovej tvorby a interaktívnou dotykovou obrazovkou s bližšími informáciami o vystavených predmetoch a interaktívnym výučbovým kvízom.  Návštevníci môžu vidieť aj vystavenú figurínu D. S. Jurkoviča v jeho životnej veľkosti.

Pamätná izba je otvorená pre verejnosť od 22.12.2014  v čase od 10:00 do 18:00 v pracovné dni. Počas uvedených hodín majú návštevníci k dispozícii i odborný výklad. Vstup je zdarma.

Kontakty na pamätnú izbu Dušana Jurkoviča:  telefón: 0915 878 006, email: matus.valihora@brezova.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Galéria