kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-512-004 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-512-004-001).

Predmetom projektu je modernizácia časti cyklistickej trasy v meste Brezová pod Bradlom, ktorá spája centrum mesta s priemyselným areálom Štverníky. V tomto úseku bol v rámci stavby vybudovaný nový asfaltový povrch komunikácie. Cyklistickú trasu môžu využívať občania na cestu na bicykli do zamestnania v priemyselnom areáli Štverníky a tiež cykloturisti.

Cieľom projektu bolo prispieť k sociálnemu rozvoju a k rozvoju občianskej vybavenosti mesta. Cieľom projektu je tiež zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť ekologickej osobnej dopravy. Prínosom projektu je skvalitnenie infraštruktúry mesta, vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality života a zlepšovanie poskytovania služieb pre obyvateľov v meste/regióne.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo naplnenie cieľov Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 2015 – 2022.

Realizácia projektu prebehla od 18.11.2021 do 17.01.2022.

Kód a názov aktivity: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Celkové výdavky projektu: 58 892,45 €
Celkové oprávnené výdavky: 47 368,42 €
Výška príspevku: 35 857,89 €

Galéria