kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá povoľuje pohyb občanov iba v nevyhnutných prípadoch za obstaraním základných životných potrieb a dochádzky do práce, sa kolektív MAS Kopaničiarsky región rozhodol vzhľadom na povahu práce vykonávať činnosti spojené s vybavovaním pracovných náležitostí prostredníctvom home office. Kanceláriu MAS-RK v Mestskom úrade Myjava bude možné navštíviť iba po telefonickej dohode s konkrétnym pracovníkom MAS.

Ďakujeme za pochopenie.