kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Články

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov

Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra potvrdilo zásadné rozdiely vo…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Nákup e-bicyklov pre spoločnosť JMJ Partners s.r.o.

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Nákup e-bicyklov pre spoločnosť JMJ Partners s.r.o.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Nákup úžitkového vozidla pre spoločnosť JMJ Partners s.r.o.

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Nákup úžitkového vozidla pre spoločnosť JMJ Partners s.r.o.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Zriadenie požičovne elektrobicyklov a vybudovanie školiacich priestorov v Penzióne Tvarožek

Spoločnosť RJ Group, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Zriadenie požičovne elektrobicyklov a vybudovanie školiacich priestorov v Penzióne Tvarožek.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Nákup e-bicyklov a príslušenstva pre RJ Group, s.r.o.

Spoločnosť RJ Group, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Nákup e-bicyklov a príslušenstva pre RJ Group, s.r.o.

11. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“

Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región Vás pozýva zapojiť sa do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“.Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2021

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Kancelária MAS pracuje v obmedzenom režime

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá povoľuje pohyb občanov iba v nevyhnutných prípadoch za obstaraním základných životných potrieb a dochádzky do práce, sa kolektív MAS Kopaničiarsky región rozhodol vzhľadom na povahu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

MASky majú problémy. A Slovensko s nimi. – Roľnícke noviny č. 29/2020

O fungovaní a situácii miestnych akčných skupín na Slovensku píšu Roľnícke noviny v čísle 29/2020. Pri príležitosti stretnutia zástupcov Národnej siete MAS so štátnym tajomníkom MPRV SR Martinom Feckom na…

Ukončenie kurzu koordinátorov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Vás pozýva na ukončenie kurzu koordinátorov, ktorý sa koná v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541, Interreg…