kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.4./2 zo dňa 25.9.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.9.2019 na 8.10.2019.

Nová výzva na stiahnutie tu:

Oznámenie o zmene výzvy tu:

Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.