kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región Vás pozýva zapojiť sa do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“.
Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti.
Súťažné fotografie je možné posielať do 14. júna 2021 na adresu: tic@kopaniciarskyregion.sk
Môžete sa prihlásiť do každej kategórie minimálne s 1 fotografiou.
Súťažné kategórie:

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše „naj“
  6. Život v našej MAS
  7. Naše kroje

Tešíme sa na vaše unikátne zábery.

Kontaktná osoba pre otázky k súťaži: Mgr. Jana Nemčeková – tel.: +421 917 240 098
e-mail: tic@kopaniciarskyregion.sk

Galéria